Strona węgierska
Budynek byłego KFKK na ulicy Menesi   Budynek WAT
Készítette: Bézy Richárd
 
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2011.
 

 

25-27. września 2009, Noszlop
(Wikend w regionie wina Somló)


Powrót do strony głównej spotkania26.09.2009. sobota


Spacer na górze SágF.Gy. F.Gy. F.Gy. F.S.
F.S. W.B. W.B. F.Gy.
F.S. B.P. F.S. F.S.
F.Gy. F.Gy.
Pomnik: Trianonski krzyż
Został podstawiony w roku 1934-ym na pamiątkę pokoju Trianonskiego
B.P. B.P.
W.K.
Krater
F.Gy. B.P. F.Gy. B.P.
F.Gy. K.E. K.E. K.E.
B.P. B.P. B.P. B.P.
W.B. W.B. W.B. W.B.
Mały odpoczynek
Sz.P. W.B. F.Gy. F.Gy.
F.Gy. F.Gy. B.P. W.B.
W.B. F.Gy. F.Gy. W.B.
B.P. F.Gy. W.B. B.P.
Na kraćcu przepaści
B.P. F.Gy. B.P. B.P.
W.K. F.Gy. B.P. F.Gy.
F.Gy. F.Gy.


Powrót do strony głównej spotkaniaSkok do góry strony